RULE

DORIDEA INSTAGRAM NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

A játék megnevezése, szervezője:

  • A játék elnevezése: „Instagram Nyereményjáték!” (a továbbiakban: Játék).
  • A Játék szervezője: DORIDEA (továbbiakban: Szervező).
  • A Szervező nyereményjátékot hirdet a www.instagram.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Instagram, vagy közösségi portál). A játék időtartama alatt „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az Szervező „doridea” elnevezésű Instagram oldalával.
  • A játékban 3 db, véletlenszerűen kiválasztott rajongó között kerül kisorsolásra a nyeremény.
  • A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

A játékban való részvétel feltétele:

A Játékban bárki részt vehet, aki a játékszabályzatban leírtak szerint vesz részt a játékban, kivéve maga a Szervező és annak családtagjai, rokonai, barátai.

A játék időtartama:

A játék 2019. június .26-án kezdődik és 2019. július 10-én ér véget.

A játékban való részvétel tárgyi feltételei:

Minden olyan Játékos részt vehet, aki saját Instagram felhasználói fiókkal rendelkezik és amely alapján a személy azonosítható. A Szervező nem vállal felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

A játékra való jelentkezés módja:

A játékban való részvételre irányuló, kifejezett ráutaló magatartással történő jelentkezésnek minősül, ha a Játékos a nyeremény megszerzésének céljából „Post likeolás” és „Követés” („Follow”) kapcsolatot alakít ki az doridea Instagram oldalával.

Nyeremény:

A nyeremény 3 db, a postban meghatározott DORIDEA kiegészítő.

Sorsolás ideje és a nyertes értesítése:

A sorsolás időpontja: 2019. július.10. A szerencsés nyerteseket Instagram postban és storyban is értesítjük. A nyertes Játékosok a sorsolást követően a doridea profilon keresztül üzenetben felveszik a Szervezővel a kapcsolatot. A nyeremény nem átruházható.

A nyeremény kézbesítése:

A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Instagram üzenetben egyeztetjük. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

Adatkezelés és adatvédelem:

A játékban való részvétel és az ehhez szükséges adatszolgáltatás önkéntes. Tájékoztatjuk, hogy adatait az adatfeldolgozón kívül harmadik felek részére nem továbbítjuk, kizárólag a jelen szabályzatban részletezett célra használjuk.

Kizárás:

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a nyereményjáték szellemével ellentétesen vesznek részt a nyereményjátékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból